วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ความสำคัญของดินในเชิงวิศวกรรม


ในประเทศไทย ดินมีความสำคัญในการทำเกษตรกรรมค่อนข้างมาก แต่ในมุมมองนี้เราของพิจารณาในแง่ของงานทางด้านวิศวกรรม สามารถจะแยกความสำคัญของดินได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ดังนี้ คือ ในการรองรับสิ่งก่อสร้าง และ การนำมาทำสิ่งปลูกสร้าง

ใช้เป็นฐานรองรับสิ่งก่อสร้างที่วางอยู่บนพื้นโลก

การก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่ต้องวางอยู่บนดิน สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือกำลังในการรับน้ำหนักของดินที่อยู่ได้สิ่งก่อสร้างนั้นๆ เพราะว่าน้ำหนักจากสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นจะถ่ายน้ำหนักทั้งหมดลงสู่ดินที่อยู่ข้างใต้ ดังนั้นดินก็ต้องทำหน้าที่เป็นฐานรากนั่นเอง ในการที่จะเลือกใช้ดิน ณ.บริเวณที่จะต้องรองรับสิ่งก่อสร้าง คุณสมบัติที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ความแข็งแรงของดินและความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน ซึ่งนอกจากจะคำนึงถึงคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว อาจจะต้องคำนึงถึงพฤติกรรมหลังการรับน้ำหนักของดินด้วย ได้แก่ พฤติกรรมการทรุดตัวหรือการบวมตัวของดิน อีกส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้ดินเป็นฐานรองรับสิ่งก่อสร้างก็คือ อาจต้องพิจารณาว่าสิ่งก่อสร้างที่ดินจะต้องรับน้ำหนักมีขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด หากเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก อาจกำหนดให้วางบนดินในระดับตื้นได้เลย แต่ถ้าหากสิ่งก่อสร้างมีขนาดใหญ่และต้องรับน้ำหนักมาก อาจต้องใช้ดินที่มีวามแข็งแรงมากช่วนในการรับน้ำหนัก ซึ่งดินที่สามารถรับน้ำหนักมากจะอยู่ในชั้นดนที่มีความลึก ดังนั้นจึงต้องมีโครงสร้างที่ต้องมาช่วยในการถ่ายน้ำหนักให้กับดินในระดับลึกๆ ซึ่งก็คือการใช้เสาเข็มมาช่วยในการรับน้ำหนักนั่นเองใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ในการนำดินมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ยังคงมีความจำเป็นอยู่ เพราะว่าดินมีราคาค่อนข้างถูกและหาได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอย่างอื่น อย่างเช่นคอนกรีต ตัวอย่างในการนำดินไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่นการนำไปสร้างเขื่อนดิน การนำไปใช้ในการสร้างถนน เป็นต้น ดังนั้นในการที่จะเลือกใช้ดินมาเป็นวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องศึกษาถึงคุณสมบัติของดินด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นจะต้องรู้มีดังต่อไปนี้

  • การกระจายตัวของเม็ดดิน (Particle Size Distribution)
  • การซึมผ่านของน้ำในมวลดิน (Permeability of Soil)
  • ความแข็งแรงของดิน (Strength of Soil)
  • คุณสมบัติทางเคมี (Chemical Properties of Soil)
  • การทรุดตัวและบวมตัวของดิน (Settlement and Swelling of Soil)

สำหรับคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วนั้น ในงานก่อสร้างหนึ่งๆ อาจไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องทำ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะต้องกำหนดคุณสมบัติของดินที่จะนำมาใช้ตามความสอดคล้องของงาน


คำค้น : ถมดิน

ไม่มีความคิดเห็น: